Furudals Bruks
kultur- karaktärshus och faluröda bruksbyggnader

Bröllop med romantisk inramning.

Plats för många gäster