Den 27 januari infaller Förintelsens Minnesdag.
Då anordnas årligen en minneskonsert till minne av den dag som förintelselägret Auschwitz befriades.