Fredag och lördag 9-10 augusti 2019

ORESTÄMMAN
Spelmansstämman  firade 10 årsjubileum 2018. Det är ett mycket uppskattat arrangemang som lockar musiker och publik
från när och fjärran, fredag-lördag alltid v 32. se Facebook
NYHET 9 augusti 09:00–16:30 LÅTSPELSKURS i Ärteråsens fäbodar, i samband med Orestämman.

Info och länk till anmälan